Projekt

         Projekt 

     Här listar vi ett urval av våra                pågående projekt 

Urval av pågående projekt

Vällingbyskolan

Ombyggnad hus B och D.


Entreprenaden omfattar stambyte av ventilation, VS och el samt ytskiktsrenovering.


Inom vår entreprenad ingår i huvudsak:

Kanalisation, Kraft, Belysningssystem, Allmän Tele, Branddetekteringssystem, Inbrottslarmsystem samt Data & Telekommunikation.


Entreprenadform:

AB04

Munklägret 14

Ombyggnad av lägenhet


Entreprenaden omfattar stambyte av ventilation, VS och el samt ytskiktsrenovering.


Inom vår entreprenad ingår i huvudsak:

Kanalisation, Kraft, Belysningssystem (KNX), Inbrottslarmsystem samt Data.


Entreprenadform:

ABS 18

Behöver du vår hjälp?